9 / 13
Kolonia, 2005
Hasło: Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2, 2) 1,2 miliona uczestników.
+

© EAST NEWS