Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

1/13

Buenos Aires, 1987

Hasło: Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1 J 4, 16)

Około miliona uczestników.
2/13

Santiago de Compostela, 1989

Hasło: Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem (J 14, 6)

400 tys. uczestników.
3/13

Częstochowa, 1991

Hasło: Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8, 15)

1,6 miliona uczestników
4/13

Denver, 1993

Hasło: Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości (J 10, 10)

700 tys. uczestników.
5/13

Manila, 1995

Hasło: Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21)

5 milionów uczestników.
6/13

Paryż, 1997

Hasło: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie (J 1, 38-39)

1,1 miliona uczestników.
7/13

Rzym, 2000

Hasło: A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1, 14)

2,2 miliona uczestników.
8/13

Toronto, 2002

Hasło: Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13, 14)

800 tys. uczestników.
9/13

Kolonia, 2005

Hasło: Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2, 2)

1,2 miliona uczestników.
10/13

Sydney, 2008

Hasło: Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1, 8)

400 tys. uczestników.
11/13

Madryt, 2011

Hasło: Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze (por. Kol 2, 7)

Od 1,5 do 2 milionów uczestników.
12/13

Rio de Janeiro, 2013

Hasło: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody! (por. Mt 28,19)

3,7 miliona uczestników.
13/13

Kraków, 2016

Hasło: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7)

3,5 miliona uczestników.