8 / 31
Niedatowane zdjęcie Matki Teresy w tradycyjnym habicie sióstr loretanek. Fair Use
+