9 / 31
Grudzień 1985 r.: Matka Teresa udziela Komunii Świętej nowicjuszce ze swojego zgromadzenia, Kalkuta, Indie, Azja, fot. José Mayans/CIRIC
+