15 / 20
Przed wejściem do kaplicy znajduje się ołtarz Matki Bożej.
+

© Stephen McElligott | Aleteia