1 / 8
Migracja w miejscu, autorka pracy i fot. Zofia bermEHO
+