10 / 14
Józef Szajna, Nasze życiorysy, KL Auschwitz 1944-45
+