13 / 14
Włodzimierz Siwierski, Dzień wolny od pracy, KL Auschwitz 1941
+