5 / 14
Mieczysław Kościelniak, Powrót z pracy, KL Auschwitz 1942
+