6 / 14
Mieczysław Kościelniak, Koncert Adama Kopycińskiego, KL Auschwitz 1944
+