1 / 11
Kartause Maria Thronus Iesu został wybudowany przez rodzinę Albrechta II Habsburga w 1330 roku. Do XVIII wieku zamieszkiwali go kartuscy mnisi.
+