5 / 11
W Kartause przebywają także studenci Language and Cathehetical Institute, który przygotowuje katolików ze Wschodu do reewangelizacji ich postkomunistycznych krajów. Przez ostatnie 25 lat w LCI studiowało blisko 500 młodych osób z 29 krajów.
+

© Evan Schmittgen | Evan Schmittgen