6 / 11
Studiowanie za granicą umożliwia młodym ludziom poszerzanie ich myślenia o świecie poprzez zanurzenie w innych językach i kulturach.
+

© Evan Schmittgen | Evan Schmittgen