1 / 6
Warsztaty ze sprawowania opieki nad osobami leżącymi.
+

© fot. Paulina Pawlik