12 / 12
Zaduszki w Krakowie, 1933 rok.
+

© fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe