6 / 7
Monako, Bracia Mniejsi na monetach o nominale 5 eurocentów
Księstwo Monako zamieściło swój herb na monetach o nominale 5 centów. Herb trzyma dwóch brodatych franciszkanów (bracia mniejsi), każdy ma też uniesiony do góry obnażony miecz. To nawiązanie do podstępnego zdobycia Monako 8 stycznia 1297 roku przez Franciszka Przebiegłego, przebranego za franciszkańskiego mnicha (wydarzenie uznaje się za początek panowania dynastii Grimaldich w Monako). Dewiza zapisana w herbie nawiązuje do dewizy używanej w rodzie Grimaldich „Deo iuvante” – „Z Bożą pomocą”.
+

© ecb.europa.eu