5 / 8
Kaplica seminaryjna
W prezbiterium namalowany został krzyż stojący na wzgórzu, gdzie w dniu masakry atakujący ustawili karabin maszynowy.
+

© fot. Beata Zajączkowska