6 / 8
Ówczesny rektor ks. Zacharie Bukuru z autorką tekstu

© fot. arch. Beaty Zajączkowskiej