7 / 8
Uczniowie seminarium w Buta

© fot. Beata Zajączkowska