8 / 8
Tablica upamiętniająca męczenników braterstwa z Buta

© fot. Beata Zajączkowska