4 / 7
Pusta Bazylika Bożego Grobu.
+

© fot. Zacheusz Drążek OFM