5 / 11
Nawet jeśli na początku to nie jest łatwe, powoli odkrywamy bogactwo ludzi, tak różnych, i różnorodność darów.
+