11 / 11
O. Franciszek Kałuża SJ, męczennik II wojny światowej

© fot. brat Damian Wojciechowski SJ