2 / 11
Św. Andrzej Bobola

© fot. brat Damian Wojciechowski SJ