3 / 11
Matka Boża i św. Andrzej Bobola

© fot. brat Damian Wojciechowski SJ