4 / 11
Pan Jezus Miłosierny

© fot. brat Damian Wojciechowski SJ