5 / 11
Krzyż w stylu bizantyjskim

© fot. brat Damian Wojciechowski SJ