6 / 11
Św. Ignacy Loyola

© fot. brat Damian Wojciechowski SJ