4 / 12
Michaił Gorbaczow
Ostatni komunistyczny przywódca ZSRR. W jednym z wywiadów wyznał, że do Kościoła przyciągnęły go dzieła św. Franciszka. W związku z tym odbył również pielgrzymkę do Asyżu. Jak sam przyznał, również spotkania z papieżem Janem Pawłem II były bardzo ważne w jego duchowej przemianie.
+

© Vladimir Vyatkin/Wikipedia | CC BY-SA 3.0