4 / 8
Św. Jacek
Jeden z pierwszych polskich dominikanów, założyciel polskiej prowincji zakonu. Habit otrzymał z rąk św. Dominika, a dzięki jego działalności oraz jego współbraci chrześcijaństwo w Polsce okrzepło i objęło nie tylko elity państwa. Z tego względu mówi się o nim jako o tym, który wybierzmował Polskę. Kanonizowany pod koniec XVI w., kilkadziesiąt lat później został ogłoszony patronem Rzeczpospolitej.
+

© Wikipedia | Domena publiczna