6 / 8
Św. Jan Kanty
Był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał teologię, a jednocześnie służył pomocą ubogim, w tym studentom. To dla nich przepisywał ręcznie księgi, by mieli do nich ułatwiony dostęp. Słynął też z hojnej jałmużny i wrażliwości na ludzką krzywdę. Zmarł w 1473 r., a kanonizowano go w 1767 r. Był także patronem Litwy.
+

© mzopw/Wikipedia | GNU