7 / 8
Św. Jan z Dukli
Na początku był pustelnikiem, potem jednak wstąpił do franciszkanów konwentualnych. Po zakończeniu studiów otrzymał posługę kaznodziei, co świadczy o jego wysokim poziomie duchowym i intelektualnym. Kiedy w Polsce pojawili się franciszkanie obserwanci, przeniósł się do ich zgromadzenia. Słynął ze szczególnego umiłowania modlitwy. Zmarł we Lwowie i tam został pochowany. Jego wstawiennictwu przypisano ocalenie miasta podczas powstania Chmielnickiego w 1648 r. Ogłoszono go patronem Litwy i Korony w 1739 r.
+

© Wuhazet/Wikipedia | CC BY 3.0