8 / 8
Bł. Władysław z Gielniowa
Był bernardynem. Słynął z bardzo ascetycznego życia i doświadczeń mistycznych. Jednocześnie umiejętnie zarządzał jako prowincjał lub wikariusz generalny powierzoną sobie prowincją. Napisał też dla niej konstytucje. Bardzo surowy dla siebie, jednocześnie był bardzo wyrozumiały wobec najsłabszych spośród braci, szczególnie tych najstarszych i najbardziej spracowanych. Był utalentowanym kaznodzieją, poetą i autorem głębokich teologicznie tekstów pieśni, które pomagały w katechizacji ludu. Zmarł w 1505 r., a patronem Polski ogłoszono go w 1759 r.
+

© Miezian/Wikipedia | Domena publiczna