3 / 5
Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski
Matka Boża została ogłoszona Królową Polski po ślubach złożonych przez króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej w 1656 r., w których władca oddał Rzeczpospolitą pod Jej szczególną opiekę. Z tym aktem powiązano zwycięstwo nad potopem szwedzkim, które ostatecznie potwierdzono w 1560 r. pokojem w Oliwie. Patronat Najświętszej Maryi Panny nad Rzeczpospolitą został potwierdzony w 1946 r. aktem oddania narodu Niepokalanemu Sercu Maryi, który 8 września tamtego roku uroczyście odczytał kard. August Hlond.
+

© Wikipedia | Domena publiczna