4 / 5
Św. Stanisław Kostka
Syn kasztelana zakroczymskiego, który wbrew woli rodziców wstąpił do zakonu jezuitów. Zasłynął z żarliwej pobożności, zwłaszcza maryjnej. Zmarł w 1568 r., w Rzymie, w trakcie odbywania nowicjatu. Jego kult narodził się już w momencie śmierci. Patronem Polski został ogłoszony rok po beatyfikacji, w 1671 r., tytuł ten potwierdził Jan XXIII w 1962 r.
+

© Wikipedia | Domena publiczna