5 / 5
Św. Andrzej Bobola
Pieczętował się herbem Leliwa i ze względu na swój porywczy charakter miał trudności z przyjęciem do zakonu. Został jednak jezuitą, a nawet był przełożonym w kilku domach zakonnych. To on napisał treść ślubów lwowskich Jana Kazimierza i nalegał na ich złożenie. Zamęczony potwornymi torturami przez Kozaków w 1657 r. został pochowany w krypcie kościoła w Janowie Poleskim. Jego ciało nie uległo rozkładowi i mimo różnych perturbacji historycznych, nie zaginęło. Andrzeja Bobolę kanonizowano w 1938 r., zaś patronem Polski (czego domagał się on sam podczas objawień kolejnym osobom) ogłosił go Jan Paweł II w 2002 r.
+

© Wikipedia | Domena publiczna