1 / 18
„Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie…” – w Inwokacji „Pana Tadeusza” Adam Mickiewicz przywołuje dwie najsłynniejsze polskie Madonny. MB Ostrobramska znajduje się w Wilnie, dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, dziś poza granicami Polski. Przez wieki była nie tylko symbolem kultu religijnego, ale także dążeń niepodległościowych Polaków i tęsknoty emigrantów za domem.
+

© Matka Boska Ostrobramska, artysta nieznany, ok. 1620-1630; Ostra Brama, Wilno. Fot. Guillaume Speurt | Flickr