10 / 18
Legenda mówi, że obraz namalował św. Łukasz Ewangelista, zaś badacze wciąż dyskutują nad czasem powstania dzieła. Wiadomo, że Czarna Madonna przybyła na Jasną Górę w XIV wieku. Sto lat później Jan Długosz w „Liber Beneficiorum” pisał o obrazie „Maryi Najchwalebniejszej i Najdostojniejszej Dziewicy i Pani”, wykonanym „dziwnym i rzadkim sposobem malowania (…), o przeładnym wyrazie twarzy, która spoglądających przenika szczególną pobożnością – jakbyś na żywą patrzył”.
+

© Matka Boska Częstochowska, artysta nieznany, I-XIV wiek, Jasna Góra, Częstochowa. Fot. Monkpress | East News