16 / 18
Tytuł obrazu Botticellego nawiązuje do modlitwy dziękczynnej „Magnificat”, którą Maryja kieruje do Boga („Wielbi dusza moja Pana”). Najświętsza Panna ukazana jest w koronie gwiazd, co jest aluzją do jednego z Jej określeń wymienianych w litaniach: „Stella”, czyli „Gwiazda”.
+

© Madonna Del Magnificat, Sandro Botticelli (Około 1445 Roku)