3 / 18
Maryja – namalowana przez piętnastowiecznego mnicha Fra Angelico – często portretowana jest z Biblią w ręku, gdyż, jak mówi Ewangelia, Jezus jest wcielonym Słowem Bożym. W pewien sposób, poprzez studiowanie Pisma Świętego, Matka Boża poznała i pokochała swojego Syna, jeszcze zanim został poczęty.
+

© Zwiastowanie, Fra Angelico, 1431-1433, Detroit Institute of Arts, Detroit, USA.