6 / 18
Oto jedno z wielu dawnych przedstawień Matki Bożej, karmiącej Jezusa piersią. Ukazuje piękno ludzkiego ciała oraz bliskość matki i dziecka w jednej z najbardziej pierwotnych ludzkich interakcji.
+

© Madonna z Dzieciątkiem, święta Barbara i święta Katarzyna, nieznany malarz holenderski, około 1525 r., Muzeum RISD, Providence, USA.