10 / 28
Panorama wschodniej pierzei pl. Napoleona (cz. 2/2)
+

© Henry N. Cobb