11 / 28
Narożnik skrzyżowania ulic Mazowieckiej i Świętokrzyskiej.
+

© Henry N. Cobb