12 / 28
Widok ulicy Boduena w kierunku Szpitalnej. W miejscu budynków widocznych w głębi stoi dzisiaj "Dom Chłopa". (cz. 1/2)
+

© Henry N. Cobb