14 / 28
Zniszczone zabudowania pomiędzy ulicami Moniuszki i Sienkiewicza. Dzisiaj stoi tutaj gmach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
+

© Henry N. Cobb