15 / 28
Ulica Świętokrzyska od pl. Napoleona w kierunku Nowego Światu.
+

© Henry N. Cobb