16 / 28
Widok z ulicy Mazowieckiej na plac Małachowskiego. Widoczny w centrum budynek to niezniszczony gmach "Zachęty". W tle ruiny Teatru Wielkiego.
+

© Henry N. Cobb