2 / 28
Północna pierzeja Alei Jerozolimskich pomiędzy ulicami Bracką a Nowym Światem.
+

© Henry N. Cobb