20 / 28
Zrujnowana ulica Piwna od strony pl. Zamkowego. Po lewej widoczna zniszczona fasada kościoła pw. św. Marcina.
+

© Henry N. Cobb