21 / 28
Plac Zamkowy od strony Krakowskiego Przedmieścia. Chwilę po zrobieniu zdjęcia przez Henry'ego N. Cobba, plac został przecięty przez głęboki wykop, w którym zbudowano tunel trasy W-Z.
+

© Henry N. Cobb